قابل سفارش با چوب ترمو ایرانی و خارجی در رنگ های مختلف